Bc. Markéta Grulichová

Diplomová práce

Jod ve stravě u české populace těhotných žen

Iodine intake in pregnant women
Anotace:
Tato diplomová práce se v teoretické části věnuje problematice jodu ve vztahu k těhotenství a k možným patologickým stavům, které se mohou rozvinout v důsledku nedostatku či nadbytku přívodu jodu. V praktické části je sledována asociace expozičních zdrojů jodu ve vztahu k definovaným zdravotním výstupům.
Abstract:
The theoretical part of the diploma thesis deals with the issue of iodine in relation to pregnancy and possible pathologies that may develop due to the lack of exces sof iodine intake. The practical part of the diploma thesis analyses an association between iodine intake and selected health outcomes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta