Bc. Kateřina Kadlecová

Bakalářská práce

Image marketingu z pohledu psychologie

Image in marketing from the Perspective of Psychology
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá image produktů Plzeňského prazdroje. Hlavním cílem této závěrečné práce je zjistit, do jaké míry ovlivňuje image vybrané firmy nákupní rozhodovací proces spotřebitele. Jako vedlejší cíl práce bude doporučení, jak oslovit tu část spotřebitelů, kteří volí jinou značku s totožnými produkty. V teoretické části práce se práce zabývá brand managementem, což je stěžejní téma …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the image of the products of Pilsner urquell. The main objective of this thesis is to find out to what extent it affects the image of the selected companies the buying decision-making process of the consumer. In the theoretical part of the thesis work deals with the brand management, which is a flagship theme. Furthermore, the theoretical part dedicated to the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2019
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní