Aneta ŽOUŽELKOVÁ

Master's thesis

Marginalizace cizinců třetích zemí na českém trhu práce jako nové sociální riziko

Marginalization of the foreigners of third countries on the Czech Labour Market as a new social risk
Abstract:
Následující diplomová práce je zaměřena na problematiku pracovní migrace cizinců ze třetích zemí na území České republiky. Cílem práce je teoreticky zmapovat postavení cizinců ze třetích zemí na českém trhu práce a následně zjistit, jak hodnotí pracovníci Center na podporu integrace cizinců jejich pracovní uplatnitelnost. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části se zaměřuji na popis …more
Abstract:
The following thesis is focused on the labour migration of the foreigners of third countries in the Czech republic. The aim of the thesis is to theoretically map the position of the foreigners of third countries on the Czech labour market and afterwards to find out how employees of Centers for the support of the integration of foreigners (CPIC) evaluate their labour employability. The thesis is divided …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016
Accessible from:: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Martin Brezina

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŽOUŽELKOVÁ, Aneta. Marginalizace cizinců třetích zemí na českém trhu práce jako nové sociální riziko. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií