Bc. Lucie Škodová

Diplomová práce

Manažerská životospráva a time-management

Manager's Lifestyle and Time-management
Anotace:
Cíl mé diplomové práce je prověření teoretických možností a zásad životního stylu a porovnání prostřednictvím dotazníkového šetření se skutečným přístupem současných manažerů k jejich životu. Prověřuji různorodou skupinu manažerů z různých částí Čech a Moravy, ze čtyř různých firem coby zaměstnance, a dále skupinu živnostníků. Ti všichni odpovídali na mé dotazy. Abych vůbec byla schopná porovnávat …více
Abstract:
The goal of my Diploma thesis is to revise theoretic possibilities and lifestyle principles, and, by means of a survey, to compare them with the real attitude of contemporary managers to their lives. I am studying a group of managers from different parts of Bohemia and Moravia, from four different companies, as for employees, and also a group of businessmen. They all answered my questions. To enable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Evžen Sýkora, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS