Bc. David Hyťha

Diplomová práce

Vliv tréninku Air Alert IV na vertikální výskok streetballera

The influence of training Air Alert 4 on vertical jump of streetballer
Anotace:
Diplomová práce se zabývá porovnáním a vyhodnocením změn ve výšce výskoku sportovní populace ve věku 21 – 27 let po absolvování tréninkového programu Air Alert IV. Empirická část je zaměřena na zpracování a vyhodnocení dat získaných během patnácti týdnů měření.
Abstract:
The thesis engages in contrasting and interpretation of changes in the height of jump within sporting population at the age of 21 to 27 years after attending the training program Air Alert IV. The empirical part is focused on processing and interpretation of data collected during the fifteen weeks‘ measuring.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy