Bc. Karolína Věžníková

Diplomová práce

Evidence-Based Practice v péči o pacienta se zavedenou hrudní drenáží

Evidence-Based Practice in the care of a patient with an established chest drainage system
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na hrudní drenáže, a jak již z názvu vyplývá, především na pohled hrudní drenáže v praxi. Teoretická část práce se zabývá indikacemi k hrudní drenáži a jednotlivými kroky od zavedení hrudní drenáže po komplikace s tím spojené. Praktická část je složena z výzkumné části, která obsahuje statistické zpracování dat týkajících se pacientů se zavedenou hrudní drenáží hospitalizovaných …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on chest drainage, and how it comes from the name of the chest drainage in practice. The theoretical part deals with indications for chest drainage and individual steps from the introduction of chest drainage to the complications associated with it. The practical part consists of a research part, which contains statistical data processing for patients with established thoracic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Věžníková, Karolína. Evidence-Based Practice v péči o pacienta se zavedenou hrudní drenáží. Pardubice, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče

Práce na příbuzné téma