Theses 

Možnosti využití modelů operujících s cash flow pro stanovení vnitřní hodnoty vybraného vzorku akcií obchodovaných v systému SPAD – Ing. Jiří Kachyňa

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Ing. Jiří Kachyňa

Master's thesis

Možnosti využití modelů operujících s cash flow pro stanovení vnitřní hodnoty vybraného vzorku akcií obchodovaných v systému SPAD

Application of cash flow models of selected blue chips traded in SPAD system

Abstract: Tématem této práce jsou možnosti využití modelů operujících s cash flow pro zjištění vnitřní hodnoty vybraného vzorku akcií obchodovaných v systému SPAD. V teoretické části jsou nejprve obecně definovány základní typy diskontních cash flow modelů. Následně jsou hlouběji analyzovány jejich jednotlivé součásti s důrazem na možnosti jejich praktického uplatnění. V praktické části jsou aplikovány doposud získané vědomosti k určení vnitřní hodnot vybraných titulů ze systému SPAD a u každé z těchto hodnot je na závěr provedena komparace s odhady jiných renomovaných analytiků.

Abstract: The topic of this thesis is the application of cash flow models to determine the intristic value of selected blue chips traded in SPAD system. In the theoretical section, basic types of discounted cash flow models are presented. Afterwards, particular components of these models are analyzed in depth with the emphasis on their practical use. In the practical section, the acquired knowledge is applied to determine the intristic values of selected blue chips traded in SPAD systém, and then these values are compared with estimates of other respected analylists.

Keywords: Fundamentální analýza, vnitřní hodnota, diskontní cash flow modely, FCFE, FCFF, WACC, SPAD, Fundamental analysis, intristic value, discounted cash flow models

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Juraj Hruška

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 22:45, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz