Ing. Jiří Kachyňa

Master's thesis

Možnosti využití modelů operujících s cash flow pro stanovení vnitřní hodnoty vybraného vzorku akcií obchodovaných v systému SPAD

Application of cash flow models of selected blue chips traded in SPAD system
Abstract:
Tématem této práce jsou možnosti využití modelů operujících s cash flow pro zjištění vnitřní hodnoty vybraného vzorku akcií obchodovaných v systému SPAD. V teoretické části jsou nejprve obecně definovány základní typy diskontních cash flow modelů. Následně jsou hlouběji analyzovány jejich jednotlivé součásti s důrazem na možnosti jejich praktického uplatnění. V praktické části jsou aplikovány doposud …more
Abstract:
The topic of this thesis is the application of cash flow models to determine the intristic value of selected blue chips traded in SPAD system. In the theoretical section, basic types of discounted cash flow models are presented. Afterwards, particular components of these models are analyzed in depth with the emphasis on their practical use. In the practical section, the acquired knowledge is applied …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Juraj Hruška

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta