BcA. Kristýna Ratajová

Bakalářská práce

Ženy a lesní roh

The Women and French Horn
Anotace:
Diplomová práce „Ženy a lesní roh“ pojednává o hráčkách na lesní roh z několika pohledů. Pro upřesnění je zde vysvětlen pojem gender a dále představuje práce nejvýznamnější české i zahraniční hornistky, se dvěma z nich je v práci přepsán rozhovor. Dále autorka zkoumá počty žen v českých profesionálních orchestrech s důrazem na sekci lesních rohů. V práci je proveden drobný výzkum, který mapuje počty …více
Abstract:
The thesis Women and french horn deals with issue of female horn players from several perspectives. For clarification, there is explained expression of gender. The thesis also introduces the most significant Czech and foreign female hornists. There is presented a little interview with two of them, in this thesis. In following part of thesis, author examines numbers of women, employed in czech professional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: MgA. Martin Novák
  • Oponent: MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/jxmq8/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hra na lesní roh