Mgr. Petr Hřebačka, Ph.D.

Disertační práce

Vztahy Evropské unie a Kanady jako součást vnějších vztahů EU

The relations between the European Union and Canada as a part of external relations of the EU
Anotace:
Disertační práce podrobně analyzuje vztahy mezi ES/EU a Kanadou od dob jednotného evropského aktu až po smlouvu z Nice. Zaměřuje se podrobně na vývoj politických, bezpečnostních i ekonomických vazeb mezi ES/EU a Kanadou, především v souvislosti se změnami zahraniční a bezpečnostní politiky obou partnerů v průběhu tohoto období. Hodnotí uzavřené smlouvy mezi ES/EU a Kanadou a popisuje jejich vzájemné …více
Abstract:
The dissertation thesis analyzes the relations between the European Community/European Union (EC/EU) and Canada in the period from the Single European Act to the Treaty of Nice. It focuses on the political, security, business and cultural relations between the abovementioned partners. It reviews contracted agreements between the EU and Canada and describes mutual disputes in relations. It also tries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Martin Marek, Ph.D., doc. PhDr. Marta Romportlová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta