Mgr. Petr Hřebačka, Ph.D.

Doctoral thesis

Vztahy Evropské unie a Kanady jako součást vnějších vztahů EU

The relations between the European Union and Canada as a part of external relations of the EU
Abstract:
Disertační práce podrobně analyzuje vztahy mezi ES/EU a Kanadou od dob jednotného evropského aktu až po smlouvu z Nice. Zaměřuje se podrobně na vývoj politických, bezpečnostních i ekonomických vazeb mezi ES/EU a Kanadou, především v souvislosti se změnami zahraniční a bezpečnostní politiky obou partnerů v průběhu tohoto období. Hodnotí uzavřené smlouvy mezi ES/EU a Kanadou a popisuje jejich vzájemné …more
Abstract:
The dissertation thesis analyzes the relations between the European Community/European Union (EC/EU) and Canada in the period from the Single European Act to the Treaty of Nice. It focuses on the political, security, business and cultural relations between the abovementioned partners. It reviews contracted agreements between the EU and Canada and describes mutual disputes in relations. It also tries …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 2. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.
  • Reader: Mgr. Martin Marek, Ph.D., doc. PhDr. Marta Romportlová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta