Bc. Martin Talarovič

Master's thesis

Noviny jako fenomén 21. století

Newspaper like a phenomenon of the 21st century
Abstract:
The master thesis consist from three parts. The first one, theoretical part, is aimed in newspapers like medium, in its history, present, and suggest to the future. In this part you can find the newspapers classification and basics of newspaper design, as well. In the second part, practical, is everything about creation of web-based newspaper archive - from its design, choosing the proper technolgy …more
Abstract:
Diplomová práca pozostáva z troch častí. Prvá, teoretická casť, sa venuje problematike novín ako média, jeho minulosti, súčasnosti a predpokladaného smerovania do budúcnosti. Zaoberá sa tiež klasifikáciou novín a základom novinového designu. V ďalšej, praktickej časti, je popísaná tvorba elektronického archívu novín - od jeho návrhu, voľby vhodných technológií, až po digitalizáciu podkladov pre naplnenie …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 7. 2010
  • Supervisor: doc. Mgr. Vítězslav Švalbach
  • Reader: doc. PaedDr. Jiří Eliška

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky