Bc. Martin Talarovič

Diplomová práce

Noviny jako fenomén 21. století

Newspaper like a phenomenon of the 21st century
Abstract:
The master thesis consist from three parts. The first one, theoretical part, is aimed in newspapers like medium, in its history, present, and suggest to the future. In this part you can find the newspapers classification and basics of newspaper design, as well. In the second part, practical, is everything about creation of web-based newspaper archive - from its design, choosing the proper technolgy …více
Abstract:
Diplomová práca pozostáva z troch častí. Prvá, teoretická casť, sa venuje problematike novín ako média, jeho minulosti, súčasnosti a predpokladaného smerovania do budúcnosti. Zaoberá sa tiež klasifikáciou novín a základom novinového designu. V ďalšej, praktickej časti, je popísaná tvorba elektronického archívu novín - od jeho návrhu, voľby vhodných technológií, až po digitalizáciu podkladov pre naplnenie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Vítězslav Švalbach
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiří Eliška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika