Bc. Hana Hrubešová

Diplomová práce

Dějiny sexuality v euro-americké kultuře

History of Sexuality in Euro-American Culture
Anotace:
Práce popisuje dějiny sexuality v euro-americké kultuře od starověku až po současnost. Všímá si proměny sexuality a jejich projevů ve způsobu života, zakotvení v právu i její zobrazení a zachycení v umění (hudba, literatura, výtvarné umění). Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit systémový přehled dějin sexuality euro-americké kultury. Dalším cílem práce je analyzovat vybrané problémy a kontroverze …více
Abstract:
The work describes the history of sexuality in the euro-american culture within the timespan of ancient times till present. Main focus rests on the transformation of sexuality and its manifestations in the various areas, such as lifestyle, law, and its interpretation in fine arts. Main goal of this diploma thesis is to analyze selected issues and controversies within the field of sexuality in the past …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Škerle
  • Oponent: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma