Bc. Marie Gerlová

Bakalářská práce

Kompetence speciálního pedagoga a sociálního pracovníka z pohledu speciálních pedagogů

Competencies of Special Pedagogue and Social Worker from the Special Pedagogues' Perspective
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku možného zavedení pozice školského sociálního pracovníka do českého školského systému. Tato pozice v České republice není zavedena, ovšem ve světě již zřízena je a zaznamenává značné úspěchy. Teoretická část se zabývá kompetencemi speciálního pedagoga, sociálního pracovníka, kompetencemi školského sociálního pracovníka, integrací a inkluzí žáků se speciálními …více
Abstract:
The Bachelor Thesis is specialized in the issue of the possible inroduction of the position school Social Worker in The Czech Education System. This position is not established in The Czech Republic however in the world it has existed and it is very succesful. The theoretical part deals with special education teacher´s and social worker´s competences and integration as well as inclusion of pupils with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013
Zveřejnit od: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Václava Tomická, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gerlová, Marie. Kompetence speciálního pedagoga a sociálního pracovníka z pohledu speciálních pedagogů. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro vychovatele