Ing. Jan ZICH

Disertační práce

Rychlé výběrové obvody pro časový detektor částic

Anotace:
Tato disertační práce se zabývá architekturou, funkcí a realizací rychlých výběrových obvodů pro časové detektory částic. Samotná částicová fyzika je velmi dynamicky se rozvíjející obor a mezi hlavní předměty jejího zkoumání patří povaha částic tvořících hmotu a radiaci. Práce si klade za cíl přinést komplexní přehled výběrových obvodů používaných v částicových detektorech a vytvořit zcela nový systém …více
Abstract:
This thesis is devoted to the architecture, function and realization of the fast selection circuits for timing particle detectors. The particle physics itself is a dynamically evolving branch of the physics and the main search subjects are the particles that constitute the matter and radiation. The work aims to provide a comprehensive overview of selection circuits used in particle detectors and to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZICH, Jan. Rychlé výběrové obvody pro časový detektor částic. Plzeň, 2021. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/