Bc. Gajane Achverdjanová

Bakalářská práce

Chapel of Saint Aquilino in Milan

Chapel of Saint Aquilino in Milan
Anotace:
Následující strany poslouží jako jakýsi náhled na všechny nashromážděné informace ohledně malé sakrální stavby v severním městě Itálie - Miláně. Stavba dnes zasvěcená svatému Akvilínovi bude v této bakalářské práci představena ve svém širším kontextu, a tedy i době, kdy vznikala. Jako nástroje pro objasnění rozličných aspektů stavby byly vybrány dochované archiválie, předešlé studie badatelů, a také …více
Abstract:
The following pages serve as an overview of all tangible information about a small sacral building in the northern Italian city of Milan. The edifice, nowadays known as the Chapel of Sant'Aquilino in Milan. The aim of this bachelor thesis is to introduce the chapel in its wider context with the time period, in which it was built. Thesis will work mainly with the surviving written sources, scholars …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. Ivan Foletti, MA
  • Oponent: PhD Chiara Croci

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta