Helena MACÍKOVÁ

Bakalářská práce

Veterinární zajištění kynologické ostrahy v PKB

Veterinary ensurance of kynological security in ICS\nl{}
Anotace:
Tato bakalářská práce má za cíl shrnout veterinární zabezpečení v podnicích průmyslu komerční bezpečnosti používajících k fyzické ostraze pracovní psy. Práce je zaměřená na správnou výživu a jsou zde i uvedeny chyby, kterých se mohou pracovníci, kteří se starají o psy, dopustit nesprávnou životosprávou. Dále jsou zde uvedeny nejčastější choroby a návrh veterinární péče o pracovní psy. Na závěr práce …více
Abstract:
The aim of Bachelor thesis is focused on the summary of veterinary security situation in companies of commercial security industry used dogs as security guard. The thesis suggested the right animal consumption and highlighted on mistakes caused by the wrong care about the dogs. Otherwise there are mentioned the most often illnesses and the proposal how to care about the dogs. At the conclusion the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011
Identifikátor: 21487

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Vladimír Laucký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACÍKOVÁ, Helena. Veterinární zajištění kynologické ostrahy v PKB. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 18. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe