Bc. Elena Motsenko

Bachelor's thesis

Analysys of product of Russian restaurants in Prague

Analysys of product of Russian restaurants in Prague
Abstract:
Cílem mé práce je analýza variace produktu ruských restaurací v Praze a návrhy na její zlepšení. Relevance zvoleného tématu je způsobeno obrovským ruským obce v Praze. Rusove nebo rusky mluvící lidé, jako mnoho jiných národů, kteří žijí v zahraničí, hledají v ruských restauracích, chybějící národní jídla, atmosféru a konverzace se spoluobčanema. Kapitola první se zabývá teoretickými aspekty produktu …more
Abstract:
The aim of my thesis is analysis of variation of the product of Russian restaurants in Prague and suggestions for it’s improvement. Relevance of the chosen topic is caused by huge Russian community in Prague. Russian or Russian speaking people, as many other nations who live abroad their homeland, missed national dishes, atmosphere and native speakers, all these is possible to meet in Russian restaurant …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Reader: Ing. Martin Petříček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze