Mgr. Igor Hampl, Ph.D.

Disertační práce

Sociální integrace osob se sluchovým postižením se zaměřením na partnerství a sexualitu

Social integration of the people with hearing impairment focused on partnership and sexuality
Anotace:
Hlavním cílem speciální pedagogiky je sociální integrace osob se zdravotním postižením do globální společnosti a zvyšování kvality jejich života. Sluchové postižení výrazně možnosti v těchto oblastech limituje, neboť omezení či absence auditivní percepce se projevuje zvláště v oblasti komunikace a sociální orientace v prostředí. Jedinci se sluchovým postižením jsou často z těchto důvodů sociálně izolováni …více
Abstract:
The main goal of special education is the social integration of people with disabilities in a global society and improve their quality of life. Hearing impairment limits the possibilities in these areas significatly, because the reduction or absence of auditory perception manifests itself mainly in communication and social orientation in the environment. Therefore individuals with hearing disabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D., doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta