Ing. Jaromír Malý

Diplomová práce

Simulační model obnovy spolehlivostních vlastností automobilového parku

Simulation model of reliability properties recovery in use for vehicle fleet
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice spolehlivosti a obnovy náhradních dílů s různými kvalitativními vlastnostmi, kde pozorovaným parametrem je hustota obnovy. V první části je popsána teorie spolehlivosti a obnovy. V další části je uvedeno virtuální ztvárnění simulačního modelu s praktickou ukázkou fungování. Poslední část je věnována získávání vstupních údajů pro simulační model.
Abstract:
This thesis deals with problems of reliability and recovery of spare parts with different qualitative characteristics, where the observed parameter is the density of recovery. The first part describes the theory and reliability of the recovery. The next section deals with a virtual representation of a simulation model with a practical example of the operation. The last section is devoted to obtaining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Graja, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Malý, Jaromír. Simulační model obnovy spolehlivostních vlastností automobilového parku. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.