Ing. Jaromír Malý

Master's thesis

Simulační model obnovy spolehlivostních vlastností automobilového parku

Simulation model of reliability properties recovery in use for vehicle fleet
Abstract:
Diplomová práce se věnuje problematice spolehlivosti a obnovy náhradních dílů s různými kvalitativními vlastnostmi, kde pozorovaným parametrem je hustota obnovy. V první části je popsána teorie spolehlivosti a obnovy. V další části je uvedeno virtuální ztvárnění simulačního modelu s praktickou ukázkou fungování. Poslední část je věnována získávání vstupních údajů pro simulační model.
Abstract:
This thesis deals with problems of reliability and recovery of spare parts with different qualitative characteristics, where the observed parameter is the density of recovery. The first part describes the theory and reliability of the recovery. The next section deals with a virtual representation of a simulation model with a practical example of the operation. The last section is devoted to obtaining …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Milan Graja, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Malý, Jaromír. Simulační model obnovy spolehlivostních vlastností automobilového parku. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Master programme / field:
Transport Engineering and Communications / Transport Means: Road Vehicles

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.