Ing. Pavlína Vopěnková

Diplomová práce

Problémy a perspektivy podnikání malých a středních podniků v České republice a v Evropské unii

Problems and perspectives of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic and in European Union
Anotace:
Práce se zaměřuje na problematiku malého a středního podnikání v České republice a v Evropské unii. Zvláštní důraz je kladen na problémy a perspektivy malého a středního podnikání. K problémům se vztahuje i analýza, která porovnává vybrané problémy v pěti zvolených zemích, včetně ČR. Hlavním cílem bylo na základě analýzy zjistit, jaké postavení má malé a střední podnikání v ČR vzhledem k ostatním zemím …více
Abstract:
The work focuses on the problems of small and medium enterprises in the Czech Republic and the European Union. Particular emphasis is placed on problems and prospects of small and medium enterprises. The issues are covered by the analysis, which compares selected problems in five selected countries including the Czech Republic. The main objective is based on an analysis to identify the position of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vopěnková, Pavlína. Problémy a perspektivy podnikání malých a středních podniků v České republice a v Evropské unii. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní