Mgr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Disertační práce

Posttraumatický rozvoj u rodičů onkologicky nemocných dětí v kontextu pozitivní psychologie

Posttraumatic growth in parents of childhood cancer survivors in context of positive psychology
Anotace:
Posttraumatický rozvoj u rodičů onkologicky nemocných dětí v kontextu pozitivní psychologie V naší výzkumné práci věnované posttraumatickému rozvoji u rodičů onkologicky nemocných dětí reagujeme na aktuální výzvy současné klinické psychologie, týkající se zdůrazněné potřeby studia kvality života onkologicky nemocných osob a členů jejich rodiny. Předmět výzkumu tématicky spadá do kontextu směru pozitivní …více
Anotace:
ích zkušeností a změn, jsme provedli podrobnější analýzu extrémních skupin. Výsledky kvantitativní analýzy dat naznačují, že převaha udávaných negativ resp. pozitiv nesouvisí s většinou sledovaných biologických a sociodemografických proměnných u respondentů nebo jejich onkologicky léčených dětí. Rozdíl byl nalezen pouze u proměnné věku respondentů a stupně závažnosti pozdních následků protinádorové …více
Abstract:
Posttraumatic growth in parents of childhood cancer survivors in context of positive psychology Objectives: The study has undertaken to analyze perceived psychological benefits and looses in parents of childhood cancer survivors 2 to 9 years after the treatment. Its main goal was to specify the major areas of the oncological disease impact on the parents’ quality of life and to identify the main domains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 11. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc., prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta