Lea Lockerová

Bakalářská práce

Morphosyntactic Differences between Standard and South African English

Morphosyntactic Differences between Standard and South African English
Abstract:
The thesis deals with a comparison of Standard English and South African variety of English. The primary matter of the thesis is the analysis of their morphosyntactic differences. The work is a result of a detailed study of scientific literature and research related to the topic. This thesis aims to give a comprehensive account of the concepts covered and to define the morphosyntactic specifics of …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním standardní angličtiny s jihoafrickou variantou angličtiny. Hlavním cílem práce je rozbor jejich rozdílů v oblasti morfologie a syntaxe. Práce je výsledkem podrobného studia odborné literatury a výzkumů s tématem spojených. Přínosem této práce je přehledné vysvětlení pojmů a vytýčení morfosyntaktických specifik jihoafrické angličtiny.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Masár Machová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lockerová, Lea. Morphosyntactic Differences between Standard and South African English. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Práce na příbuzné téma