Bc. Markéta SAUEROVÁ

Bakalářská práce

Diagnostika fonematického vnímání v kontextu s percepcí rytmických figur

Diagnostics of phonemic perception in the context with sensation of rhythmical figure
Anotace:
Cílem práce je prověřit, zda existuje vztah mezi úrovní fonematického a rytmického vnímání u dětí se specifickými poruchami učení. Za tímto účelem je vytvořen nestandardizovaný didaktický test, který je aplikován na skupinu dvanácti takto diagnostikovaných dětí. Mezi oběma jevy byla zjištěna pozitivní korelace, což svědčí o přítomnosti kauzálního vztahu.
Abstract:
The goal of this thesis is to examine whether there is a relation between the levels of phonemic and rhythmic perception of children with specific learning disabilities. For this purpose, a non-standardized didactic test was constructed and applied to a group of twelve children with this diagnosis. There is a strong positive correlation between the two variables which suggests existence of a causal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2011
Zveřejnit od: 4. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
 • Vedoucí: Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SAUEROVÁ, Markéta. Diagnostika fonematického vnímání v kontextu s percepcí rytmických figur. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 4. 4. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses was7k6 was7k6/2
4. 4. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
13. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.