Bc. Marie Salvetová

Diplomová práce

Archeologický výzkum Břeclav-Pohansko ve světle archivních materiálů

Archaeological Research Breclav-Pohansko in the light of archival materials
Anotace:
Systematický archeologický výzkum na Pohansku u Břeclavi provádí Ústav archeologie a muzeologie FF MU od roku 1958. Během této doby vznikla v souvislosti s výzkumem řada dokumentů. Úkolem diplomové práce bylo tyto dokumenty uspořádat do archivního fondu a přinést stručný pohled na archeologický výzkum z pohledu dochovaných archiválií.
Abstract:
Systematic archaelogical research in Pohansko near Breclav is performed the Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University Brno since 1958. During this time arose in connection with research a lot of documents. The task of this thesis was to organize these documents into the archive funds and bring the brief overview of the archaelogical research from the perspective of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta