Ing. Lucie Kotrbová

Bachelor's thesis

Trh soukromých mateřských škol v České republice

Market for private preschool education in the Czech Republic
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Trh soukromých mateřských škol v České republice“ je analýza trhu soukromých mateřských škol v České republice. Nejdříve autor práce zmíní obecné informace o soukromých mateřských školách, poté přiblíží trh soukromých mateřských škol v České republice. Nejdůležitější část práce tvoří data, jejich sběr a následné zpracování. Na konkrétních případech se bude autor snažit vysvětlit …more
Abstract:
The aim of the submitted bachelor thesis “Market for private school education in the Czech Republic” is to analyse the market for private preschool education in the Czech Republic. First, the author mentions general information about private nursery school and then describes the market for private preschool education in the Czech Republic. The most important part of the work consists of data collection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta