Lucie KRŠÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Čtenářské preference současných dospívajících

Reading Preferences of Today´s Teenagers
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na čtenářské preference současných dospívajících, konkrétněji na preference v četbě 13letých a 14letých pubescentů. Teoretická část představuje dospívající z hlediska psychosociální a čtenářské ontogeneze. Praktická část zahrnuje popis realizace a interpretaci dat kvantitativně-kvalitativního výzkumu čtenářských preferencí u žáků 7. a 8. tříd základních škol.
Abstract:
The bachelor thesis deals with reading preferences of today´s teenagers, in the concrete with reading preferences of 13 and 14 years old teenagers. The theoretical part involves teenager´s psychosocial and reading characteristics. The practical part involves description of execution and interpretation facts obtained by quantitative-qualitative research on reeding preferences of students in 7th and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2011
Accessible from:: 29. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2011
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Homolová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRŠÁKOVÁ, Lucie. Čtenářské preference současných dospívajících. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Specialization - Pedagogy / občanská výchova - český jazyk