Daniel Krpelík

Bakalářská práce

Multimodální optimalizace pomocí evolučních algoritmů

Multimodal optimization via evolutionary algorithms
Anotace:
Náplní práce je návrh a implementace a testování balíku globálně optimalizačních algoritmů hejnové inteligence pro hledání stabilních struktur atomových a molekulových klastrů, návrh testů pro porovnávání jejich kvality a programová implementace těchto testů a návrh několika základních vylepšení a porovnání jejich přínosu při řešení strukturální optimalizace atomových komplexů různých velikostí s využitím …více
Abstract:
The content of the work is to design and implement swarm intelligence global optimization algorithm package for the search for stable atomic and molecular cluster structures, design of their quality analysis and its implementation and several basic improvements are proposed and their benefits for solving structural optimization for atomic clusters of different sizes with potencial energy described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: René Kalus
  • Oponent: Aleš Vítek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika

Práce na příbuzné téma