Bc. Miroslav HOMOLKA

Diplomová práce

Aplikace norem EN61000-3-2 do 16A, EN61000-3-3 do 75A ve vztahu k provozování el. zařízení s distribuční soustavou

Application of Standards EN61000-3-2 16A, EN61000-3-3 75A in relation to electrical equipment operation with distribution system
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na aplikace norem EN61000-3-2 do 16A, EN61000-3-3 do 75A ve vztahu k provozování elektrické zařízení s distribuční soustavou. Jsou zde rozebrány teoretické problémy týkající se flikru a harmonického zkreslení v návaznosti na možnost připojení do elektrické distribuční sítě. Celý problém je řešen jak teoreticky tak i prakticky pomocí vybraných reálných distribučních …více
Abstract:
This master's thesis is focusing on the application of the standards EN61000-3-2 up to 16A and EN1000-3-3 up to 75A in relation to operating electrical devices with distribution system. The theoretical issues of flicker and harmonic distortion in continuity to the possibility of connecting to the distribution network are analyzed there. The whole issue is being solved theoretically and practically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012
Zveřejnit od: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Zbyněk Martínek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOMOLKA, Miroslav. Aplikace norem EN61000-3-2 do 16A, EN61000-3-3 do 75A ve vztahu k provozování el. zařízení s distribuční soustavou. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická