Zrinka Oreskovic, Ph.D.

Doctoral thesis

Aspects of intradermal immunization on porcine model

Aspects of intradermal immunization on porcine model
Abstract:
Intradermální imunizace (i.d.) je stále zřídka užívanou metodou podání vakcíny, a to i přestože má mnohé výhody v porovnání s imunizací intramuskulární (i.m.) a subkutánní (s.c.). Epidermis i dermis obsahují velké množství dendritických buněk (DCs), tedy profesionálních antigen prezentujících buněk (APCs), a z tohoto důvodu je kůže perfektně vybavena pro přijetí a zpracování antigenu. Adjuvancia jsou …more
Abstract:
Intradermal immunization (i.d.) is still seldom used method of vaccine delivery, even though it has more advantages in comparison to intramuscular (i.m.) or subcutaneous (s.c.) immunization. Both epidermis and dermis are rich in dendritic cells (DCs), professional antigen presenting cells (APCs), and therefore, skin is the place perfectly equipped for antigen uptake and processing. Adjuvants are commonly …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 11. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 11. 2018
  • Supervisor: MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.
  • Reader: prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D., doc. Ing. Bc. Igor Šplíchal, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Biology (4-years) / Animal Physiology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.