Mgr. Ivana Stará, Ph.D.

Disertační práce

Rodina a její význam v římském právu

Family and its Importance in Roman Law
Anotace:
Práce je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na rod a rodové zřízení římského státu, které díky reformám bylo přeměněno na zřízení založené na majetkovém principu. V této chvíli může již hledat náznaky patriarchální rody. Právě naznačený přechod společnosti od rodového zřízení a vývoj rodiny pomohou čtenáři pochopit, proč vznikla rodina, kde životy jejich členů byly v rukou jedné osoby. …více
Abstract:
This work is divided into two parts. The first part focuses on the clan and its organization in the Roman state, which was transformed through reforms into an establishment based on the principle of property. The signs of patriarchal families can already be seen at this point. The transition of the society from ancestral clans and the development of the family will help the reader understand why the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Katarína Lenhartová, Ph.D., doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Římské právo

Práce na příbuzné téma