Mgr. Ivana Stará, Ph.D.

Doctoral thesis

Rodina a její význam v římském právu

Family and its Importance in Roman Law
Abstract:
Práce je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na rod a rodové zřízení římského státu, které díky reformám bylo přeměněno na zřízení založené na majetkovém principu. V této chvíli může již hledat náznaky patriarchální rody. Právě naznačený přechod společnosti od rodového zřízení a vývoj rodiny pomohou čtenáři pochopit, proč vznikla rodina, kde životy jejich členů byly v rukou jedné osoby. …more
Abstract:
This work is divided into two parts. The first part focuses on the clan and its organization in the Roman state, which was transformed through reforms into an establishment based on the principle of property. The signs of patriarchal families can already be seen at this point. The transition of the society from ancestral clans and the development of the family will help the reader understand why the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 2. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 9. 2013
  • Supervisor: doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Katarína Lenhartová, Ph.D., doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Doctoral programme / field:
Theoretical Legal Sciences (4-years) / Roman Law

Theses on a related topic