Mgr. Dana Vostrejšová

Bachelor's thesis

Využití GFCF diety u jedinců s autismem

Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá využitím GFCF diety u jedinců s autismem. Práce obsahuje základní informace o autismu a o porucách autistického spektra a popisuje působení GFCF diety. Sleduje vliv GFCF diety na chlapce s autismem srovnává stav před započetím diety a po roční dietě.
Abstract:
Diploma work deals improvement of gluten free and casei free diet by the person with autism. The work includes brief information about autism and about autism spectrum disorders and describes effect of gluten free and casein free diet.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2006
  • Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta