Daniel TRINER

Bakalářská práce

Potenciál sportovních areálů pro zapojení do modro-zelené infrastruktury města Plzně

The potential of sports facilities for involvement in the blue-green infrastructure of the city of Pilsen
Anotace:
Venkovní sportovní areály mají nezanedbatelný potenciál pro zapojení do modro-zelené infrastruktury a to především v ohledu hospodaření s dešťovou vodou města Plzně. Přispívají k zlepšení mikroklimatu území pomocí retence srážkové vody a také její evapotranspirace. Pokud jsou systematicky propojeny s přírodními plochami v okolí, mohou se zapojit do sítě MZI a pomoci s adaptací měst na změny klimatu …více
Abstract:
Outdoor sports facilities have a significant potential for involvement in the blue-green infrastructure, especially in terms of stormwater management in the city of Pilsen. They contribute to the improvement of the microclimate of the area through the retention of rainwater and also its evapotranspiration. If they are systematically connected with natural areas nearby, can be included to the network …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jan Kopp, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TRINER, Daniel. Potenciál sportovních areálů pro zapojení do modro-zelené infrastruktury města Plzně. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/