Mgr. Lucie Šťastná

Bakalářská práce

Formy sociální integrace na Základní škole speciální a jejich vliv na rozvoj komunikačních dovedností u dětí s kombinovaným postižením

Forms of Social Integration at Basic Schools for Children with Special Needs and their Influence on Development of Communication Skills in children with Multiple Disabilities
Anotace:
Bakalářská práce popisuje vliv integračních aktivit na komunikační dovednosti dětí s kombinovaným postižením. Představuje aktivity probíhající na Základní škole speciální, při kterých spolupracují žáci a studenti bez postižení. Bakalářskou práci tvoří dvě části: teoretická a praktická. První část charakterizuje a vymezuje pojem kombinované postižení, zabývá se vzděláváním a výchovou žáků s kombinovaným …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the influence of integratin activities on communication skills of children with combined disability. The thesis introduces activities which také place at the Basic school for children with special needs, where pupils and students without disability cooperate. This thesis consists of two parts: theoretical and practical one. The first part describes and defines the term …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta