Bc. Kristína Beránková, DiS.

Diplomová práce

Osamělost v sociální práci

The loneliness in social work
Anotace:
Diplomová práce „Osamělost v sociální práci“ se zamýšlí nad profesionálním zvládáním sociální práce s osamělým klientem. Zaměřuje se na osamělé seniory, pojmenovává specifika jejich životní situace, nároky profesionálního zvládání a požadavky na odbornou vybavenost sociálních pracovníků, kteří s touto cílovou skupinou pracují. V emipirické části zjišťuje v jakých oblastech se sociálním pracovníkům …více
Abstract:
The Diploma thesis entitled "The Loneliness in Social Work" is contemplated on the coping strategies of professional social workers in their social work with a lonely client. It focuses on lonely elderly people, and defines specificity of their life period. Thesis also maps demands and requirements to the professionals working with this target group in a social area The empirical part of the diploma …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií