Bc. Milan Schůrek

Bakalářská práce

Technické vybavení učeben pro výuku studijního oboru - Silniční doprava

Technical equipment of the classrooms for the field of study Road Transport
Anotace:
Bakalářská práce podává v teoretické části stručný přehled o didaktických prostředcích, které jsou součástí výchovně-vzdělávacího procesu nejen na středních školách. Blíže jsou dále specifikovány materiální didaktické prostředky, jako jsou učební pomůcky a didaktická technika, se kterými se žáci setkávají na středních odborných školách. Další část bakalářské práce se věnuje nemateriálním didaktickým …více
Abstract:
The bachelor thesis presents in the theoretical part a brief overview of the didactic means, which are part of the educational process not only at secondary schools. Material didactic means, such as teaching aids, are further specified and didactic techniques that pupils encounter at secondary vocational schools. Another part of the bachelor thesis deals with non-material didactic means, such as teaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta