Bc. Lukáš Doležal

Diplomová práce

Komparace efektivity nákupu a cloudových řešení pronájmů kancelářských softwarů.

Comparison of efficiency purchase of software and rent of cloud software for office software.
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku pronájmu a nákupu softwarových služeb. Popisuje potřeby softwarového vybavení firmy. Zaměřuje na komparaci efektivity pronájmu a nákupu softwaru pro firmy. Dále se věnuje výběru vhodného řešení softwaru pomocí metod vícekriteriálního rozhodování, kterými navrhuje konkrétní variantu softwaru pro danou organizaci.
Abstract:
This master´s thesis is focused on issues of rent and purchase of software services. It describes needs of software equipment for companies. It is focused on comparison of efficiency rent and purchase of software for companies. Further it is devoted to selection appropriate software with methods of multi-criteria decision, which are suggesting particular alternative of software for selected organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Renáta Máchová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Doležal, Lukáš. Komparace efektivity nákupu a cloudových řešení pronájmů kancelářských softwarů.. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní