Theses 

Návrh databáze podniku pro zpracování dat – Bc. Jiří Kudláček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jiří Kudláček

Bakalářská práce

Návrh databáze podniku pro zpracování dat

Database Design Enterprisefor Data Processing

Anotace: Cílem této bakalářské práce je navrhnout databázi s technickými daty výrobků společnosti zabývající se prodejem vodárenských a plynárenských armatur. Součástí bakalářské práce je návrh uživatelského rozhraní, které umožní efektivně využívat uložená data při tvorbě cenových nabídek. První část bakalářské práce se zabývá teoretickým hlediskem, druhá část práce je praktická. Pro ukládání a práci s daty je použit Microsoft SQL Server. Uživatelské rozhraní je vytvořeno v jazyce C#. Celkovým cílem bakalářské práce je zefektivnit procesy při tvorbě cenových nabídek.

Abstract: The aim of this work is to design a database with technical data of company products engaged in the sale of waterworks and gasworks armatures. Part of my job is to design a user interface that allows efficient use of the stored data when creating quotes. The first part of the thesis deals with the theoretical aspect, the second part is practical. Microsoft SQL Server is used for storing and working with data. The user interface is created in C #. The overall aim of the thesis is to improve effectiveness processes in creating quotations.

Klíčová slova: Data, databáze, entita, primární klíč, relační model databáze, jazyk SQL, jazyk C#.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Petr Berka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 06:37, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz