Bc. Jindřich Beránek

Diplomová práce

Úloha transgelinu ve vývoji renálního karcinomu

The role of transgelin in renal cell carcinoma development
Anotace:
Transgeliny jsou proteiny vázající aktin a tím jsou nepřímo zapojeny do mnoha buněčných procesů, jako je buněčná migrace, proliferace, diferenciace a apoptóza. V rešerši práce je popsána struktura, exprese a biologická funkce této rodiny, do níž patří transgelin a jeho homology trangelin -2 a -3 s různou tkáňovou distribucí. Mnoho studií popisuje deregulaci exprese transgelinu v různých typech nádorů …více
Abstract:
Transgelins are actin-binding proteins and are thus indirectly involved in many cellular processes, such as cell migration, proliferation, differentiation and apoptosis. The research describes the structure, expression and biological function of this family, which includes transgelin and its homologues trangelin -2 and -3 with different tissue distribution. Many studies describe the deregulation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta