Theses 

Tvorba webových stránek jako kurz Univerzity třetího věku – Bc. Karel Veselý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Karel Veselý

Diplomová práce

Tvorba webových stránek jako kurz Univerzity třetího věku

Website Creation as a University of the Third-Age Course

Anotace: Cílem této diplomové práce bylo vytvoření výukových materiálů pro U3V týkající se vlastní prezentace studentů formou webových stránek. Pro tvorbu webových stránek bylo použito uživatelsky přátelský redakční systém WordPress. Tato práce je rozdělena do osmi části. Teoretická část popisuje instituci U3V, kurzy na U3V, chování lektora a CMS. Praktická část obsahuje popis předmětu (sylabus), metodické a pracovní listy, tvorbu webu od registrace, po základní úpravu.

Abstract: Aim of this diploma thesis was creating learning materials for U3V focused on portfolio of students via websites. For creating websites were used user friendly CMS Wordpress. This thesis is devided into eight parts. Theoretical part describe U3V as institution, courses in U3V, lector's behaviors and CMS. Practical part contain description of created course (syllabus), methodical sheets and and worksheets, creating website from registration till basic editation.

Klíčová slova: Univerzita třetího věku, WordPress, webová stránka, výukový kurz, prezentování, HTML, tutoriály, CMS

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bc. Pavel Vařacha, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48706 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Veselý, Karel. Tvorba webových stránek jako kurz Univerzity třetího věku. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 07:02, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz