Bc. Tereza KUCHAŘOVÁ

Diplomová práce

Inhibice acetylcholinesterázové aktivity u žížal Eisenia foetida po expozici organofosfáty a karbamáty

Inhibition of acetylcholinesterase activity in earthworm Eisenia foetida after exposure to organophosphates and carbamates
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na využití biomarkerů v ekotoxikologii. V teoretické části je pozornost věnována popisu acetylcholinesterázy, jejímu využití a látkám inhibujícím její aktivitu. Další část je věnována popisu pesticidů, především organofosfátům a karbamátům. Součástí teoretické části je řešena problematika využití žížal v ekotoxikologii a v bioindikaci. Praktická část řeší sledování aktivity …více
Abstract:
The thesis deals with the use of biomarkers in ecotoxicology. In theoretic parts, the thesis is devoted to the description of acetylcholinesterase, its use and description of substances, which inhibit its activity. The next part is devoted to the description of pesticides, primarily orghanophosphates and carbamates. The theoretical part focuses on using earthworms in ecotoxicology and bioindication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUCHAŘOVÁ, Tereza. Inhibice acetylcholinesterázové aktivity u žížal Eisenia foetida po expozici organofosfáty a karbamáty. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta