Ing. Olga Ivanova

Bakalářská práce

Srovnání neziskového a ziskového subjektu z hlediska daně z příjmů

Comparison of non-profit and profit entity in terms of income tax
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Srovnání ziskového a neziskového subjektu z hlediska daně z příjmu“ je analýza a komparace zdanění příjmu vybrané ziskové a neziskové organizace. První část práce vymezuje obsah pojmu „nezisková organizace“, podává všeobecný přehled o NO a začleňuje je do komplexu národního hospodářství. Druha část se věnuje daňové problematice platné pro všechny právnické osoby, kde je …více
Abstract:
The goal of my bachelor work "Comparison of non-profit and profit making entity in terms of income tax" is to analyse and compare income-tax duty of chosen profit and non-profit making entities. In the first part I explain meaning of term "non-profit organization", provide a general overview of non-profit entities and incorporate them into national economy. The second part of my work is dedicated to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jarmila Zaviačičová
  • Oponent: Ing. Tereza Šinkyříková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta