BcA. Eva Štěpandová, DiS.

Diplomová práce

Tanec a loutka, tvorba Dudy Paivy

Dance and puppet, work of Duda Paiva
Anotace:
Magisterská práce se zabývá spojením současného tance a loutkoherectví. Vysvětluje principy propojení tance s loutkou a vzájemné biomechanické ovlivňování tanečníka a materiálu. Podává celkový obraz o díle Dudy Paivy, tanečníka, choreografa, režiséra, loutkáře a performera. Mapuje jeho práci od počátku autorské tvorby v roce 1998 do současnosti. Zkoumá příčiny zvolených divadelních prostředků a témat …více
Abstract:
The master's thesis deals with the connection of contemporary dance and puppetry. It explains the principles of linking the dance with the puppet and the biomechanical interaction of the dancer with the material. It gives an overview of the work of Duda Paiva, a dancer, choreographer, director, puppeteer and performer. It maps his work from the beginning of his creative work in 1998 to the present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Kloubková
  • Oponent: doc. Mgr. Hana Halberstadt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/t5s89/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova

Práce na příbuzné téma