Bc. Daniela Dulková

Bakalářská práce

Administratívna právna zodpovednosť

Administratíve liability
Abstract:
DULKOVÁ Daniela: Administrative liability [Graduate Theses] – Banking Institute College Prague - Principal advisor: JUDr. Róbert Gyuri. – Banská Bystrica: 2010, 57 p. Key words: responsibility, liability, public administration, general delictum, administrative liability, misdemeanour, other general delictums. The object of the work is to define position of responsibility at public administration in …více
Abstract:
DULKOVÁ Daniela: ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ. [Bakalárska práca] - Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. - Vedúci Práce: JUDr. Róbert Gyuri. - Banská Bystrica : 2010. 57s. Základné pojmy: zodpovednosť, právna zodpovednosť, verejná správa, správny delikt, administratívnoprávna zodpovednosť, priestupky, iné správne delikty. Cieľom bakalárskej práce je charakterizovať …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Róbert Gyuri
  • Oponent: JUDr. Peter Molitoris

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře