Milan VOKATÝ

Diplomová práce

Možnosti využití interaktivní SMART tabule ve výuce němčiny jako cizího jazyka, zejména u dětí se specifickými poruchami učení.

Some interactive Smartboard used possibilities at the German language teaching as the foreign language especially at the pupils with specific learning handicaps.
Abstract:
This project describes some used posibilities for interactive board used at the foreign languages teaching of children with specific learning handicaps at the basic school. The main part shows some exercises, which can be used at the interactive board. Simultaneously can these exercises help ohter teachers as an inspiration at the children with specific learning handicaps.
Abstract:
Práce popisuje možnosti využití interaktivní tabule při výuce cizích jazyků na základní škole u žáků se specifickými poruchami učení. Hlavní část této práce se věnuje ukázkovým výukovým hodinám - cvičením, kterých je možné využít při výuce pomocí této tabule. Zároveň tato cvičení mohou pomoci vyučujícím jako inspirace při výuce žáků s vývojovými poruchami učení.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 4. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Maroušková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOKATÝ, Milan. Možnosti využití interaktivní SMART tabule ve výuce němčiny jako cizího jazyka, zejména u dětí se specifickými poruchami učení.. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 21. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta