Bc. Miroslav VARGA

Master's thesis

Možnosti použití hydrické rekultivace při obnově krajiny ovlivněné těžbou hnědého uhlí na příkladu realizovaných akcí v Ústeckém kraji

Possibilities of using hydric recultivation during restoration landscape affected by the brown coal mining with an example of actions realized in the Usti region
Abstract:
Záměrem této diplomové práce je popsat rekultivace obecně a vzájemně porovnat hydrickou s ostatními druhy rekultivací. Diplomová práce je zaměřena především na hydrickou (vodní) formu rekultivace zbytkových jam po těžbě uhlí. Proto byl za zájmovou oblast vybrán Ústecký kraj, kde jsou již první praktické zkušenosti s touto formou rekultivací. Blíže se věnuji hlavně jezeru Most a jezeru Chabařovice.
Abstract:
The aim of this thesis is to give a general description of reclamation and to compare it with the other types of hydric reclamation. The thesis is focused on hydric (wet) form of reclamation of residual pits after coal mining. Therefore I chose Usti region as the area of ??interest, thus the area with the very first practical experience with this form of reclamation. Mostly I am focusing on lake Most …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 10. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Dr. Ing. Miroslav Kravka

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VARGA, Miroslav. Možnosti použití hydrické rekultivace při obnově krajiny ovlivněné těžbou hnědého uhlí na příkladu realizovaných akcí v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí