Bc. Martina Putnová

Bakalářská práce

Organizovaná pohybová aktivita na vybraných základních školách v Liberci

Organized physical activity at selected primary schools in Liberec
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vypracovat návrh na zlepšení mimoškolních organizovaných pohybových aktivit na vybraných základních školách v Liberci. Práce shromažďuje teoretické poznatky o pohybové aktivitě, o volném čase a o doporučení a intenzitě pohybu pro žáky staršího školního věku. Dotazníkové šetření bylo provedeno v prosinci 2013 a lednu 2014 na třech základních školách v Liberci. Celkem 234 žáků …více
Abstract:
Aim of this thesis is to develop a proposal to improve extracurricular organized physical activities in selected primary schools in Liberec. The thesis collects theoretical knowledge about a physical activity, leisure time, recommendations and also the intensity of movement for pupils older school age. The questionnaire survey was conducted in three primary schools in Liberec in December 2013 and in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Radim Antoš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Putnová, Martina. Organizovaná pohybová aktivita na vybraných základních školách v Liberci. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN