Theses 

Organizovaná pohybová aktivita na vybraných základních školách v Liberci – Bc. Martina Putnová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martina Putnová

Bakalářská práce

Organizovaná pohybová aktivita na vybraných základních školách v Liberci

Organized physical activity at selected primary schools in Liberec

Anotace: Cílem bakalářské práce je vypracovat návrh na zlepšení mimoškolních organizovaných pohybových aktivit na vybraných základních školách v Liberci. Práce shromažďuje teoretické poznatky o pohybové aktivitě, o volném čase a o doporučení a intenzitě pohybu pro žáky staršího školního věku. Dotazníkové šetření bylo provedeno v prosinci 2013 a lednu 2014 na třech základních školách v Liberci. Celkem 234 žáků ve věku 12-15 let si vybíralo nejoblíbenější pohybové aktivity a činnosti z jednotlivých sportovních odvětví. U dívek jsou nejvíce oblíbené aktivity tanec, plavání a bruslení. U chlapců sportovní hry fotbal, stolní tenis, házená a florbal. Nabídka sportovních kroužků neodpovídá zájmu žáků. Návrh na zlepšení mimoškolní aktivity obsahuje zavedení dvou kroužků tance (Street dance, Zumba) a třech kroužků sportovních her (fotbal, florbal a stolní tenis) pro žáky na vybraných základních školách.

Abstract: Aim of this thesis is to develop a proposal to improve extracurricular organized physical activities in selected primary schools in Liberec. The thesis collects theoretical knowledge about a physical activity, leisure time, recommendations and also the intensity of movement for pupils older school age. The questionnaire survey was conducted in three primary schools in Liberec in December 2013 and in January 2014. In total 234 pupils aged 12-15 chose the most popular physical activities and activities of individual sports. Girls were interested in dancing, swimming and skating. Boys liked sports games as football, table tennis, handball and floorball. The offer of sports activities does not correspond to the interests of students. The improvement proposal of extracurricular activities includes the introduction of two hobby groups aimed on dancing (Street dance, Zumba) and three hobby groups of sports games (football, hockey and table tennis) for pupils in selected primary schools.

Klíčová slova: pohybová aktivita, intenzita a doporučení, zdravý způsob života, volný čas

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Radim Antoš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26630 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Putnová, Martina. Organizovaná pohybová aktivita na vybraných základních školách v Liberci. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:08, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz